"Η αυτο-οργάνωση απελευθερώνει, μετασχηματίζει και αξιοποιεί το εγγενές δυναμικό για αλλαγή, επιτρέποντας έτσι στους οργανισμούς να αφομοιώσουν το απροσδόκητο" Jeffrey Goldstein