" Ζούμε τη ζωή μας προς τα μπροστά, αλλά τη κατανοούμε
προς τα πίσω " S.S. Kierkegaard