" Οι ενήλικες αποφεύγουν εκείνες ακριβώς τις εμπειρίες που
αναζητούν τα παιδιά: τις διηγήσεις, την έλλειψη ισορροπίας,
την έκπληξη μπροστά στο καινούργιο " Margaret Wheatley