" Γνωρίζουμε περισσότερα απ’ όσα λέμε
και λέμε περισσότερα απ’ όσα γράφουμε "  David Snowden