" Δεν πρέπει να φυλλάσσουμε το καινούργιο κρασί
σε παλιά ασκιά, γιατί ξυνίζει " Βιβλική παραβολή