" Όταν φθάσεις σε αδιέξοδο, πρέπει να αλλάξεις.
Αν αλλάξεις, μπορεί να το ξεπεράσεις. " Lao Tzu