" Τα σχολεία της βιομηχανικής εποχής είχαν
σκοπό να παράγουν ενιαία και τυποποιημένα
προϊόντα, με έμφαση στην απόδοση " Peter Senge