Η TETRAS είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα σε πολύπλοκες και αβέβαιες καταστάσεις, εκεί όπου αποτυγχάνουν οι προφανεις λύσεις των παραδοσιακών μέθοδων.

Η προσέγγισή μας στηρίζεται στις θεωρητικές αρχές της πολυπλοκότητας, των αρχετύπων και της οικολογίας της μάθησης και αξιοποιεί τις τεχνολογίες αιχμής που έχουν αναπτυχθεί τη τελευταία δεκαετία.

Εστιάζουμε στα πεδία της οργανωσιακής γνώσης και αλλαγής, του δημόσιου διαλόγου και της στρατηγικής.

Μέσα από πρωτοποριακά βιωματικά σεμινάρια παρουσιάζουμε τη νέα διοικητική επιστήμη του 21ου αιώνα και υλοποιούμε καινοτομικές δράσεις που αναζωογονούν τις οργανωσιακές πρακτικές και τις κοινωνικές παρέμβασεις.

Δραστηριότητες
Η αφανής αρμονία είναι ισχυρότερη απο την φανερή
Ηράκλειτος

Στρατηγικές Συνεργασίες